Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

20 września 2010

dwa wilki ...


Pewnego wieczoru stary Apacz powiedział swojemu wnukowi o walce, która toczy się w każym z nas.

Mój synu - rzekł- w kadym z nas toczy sie nieustanna walka pomiędzy dwoma wilkami.
Jeden z nich to Zło - to jest gniew, wściekłość, zazdrość, żal, rozgoryczenie, arogancja, użalanie się na dsobą, oskarżanie i poniżanie innych, pycha, poczucie wyższości, kłamsto, nieczystość, pożądliwość.
Drugi - to Duch i to jest radoś, pokój, miłość, nadzieja, szczerość, uczciwość, pokora, łagodność, współczucie, hojność, prawda, pokora i wiara."

Wnuk pomyśłał nad tym kilka minut i zapytał dziadka: "a który z wilków zwycięża?"

Stary Apacz odpowiedział po prostu: "Ten, którego karmisz".