Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

18 czerwca 2009

religijne zakupy ...


Według statystyk
28% dorosłych Amerykanów zmieniło swoja religię przynajmniej raz w ciągu życia. Ta liczba jest większa, bo aż 44% dla Protestantów, którzy zmieniają swoją przynależność konfesyjną znacznie częściej. Studia przeprowadzono w 2008 roku w ramach "U.S. Religious Landscape Survey". 40 % Protestantów zmieniło swoją przynależność denominacyjną z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub małżeństwa z kimś należącym do innego kościoła.

Zaledwie
10% Amerykańskich Katolików zmieniło swoje wyznanie opuszczając Kościół Katolicki. Wśród Katolików zmienających religię, aż 75%dokonało tego z powodu niezadowlenia z nauczania Kościoła. Sześcioro na dziesięć opuszczajacych Kościół Katolicki usprawiedliwia swoją decyzję niezgadzaniem się z nauczeniem Kościoła w sprawach etyki seksualnej (homosesualizm) i aborcji. Ale tylko 2.6% dorosłych Amerykanów przeszło do Kościoła Katolickiego z innych grup wyznaniowych.