Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

16 czerwca 2009

Benedykt XVI


Nie chciej być zrozumiany przez świat, ale raczej chciej należeć do Chrystusa w prawdzie.

"Do not try to be understood by the world, but rather to be of Christ in the truth."
Benedict XVI