Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       Rekolekcje Wielkopostne

16 czerwca 2009

Benedykt XVI


Nie chciej być zrozumiany przez świat, ale raczej chciej należeć do Chrystusa w prawdzie.

"Do not try to be understood by the world, but rather to be of Christ in the truth."
Benedict XVI