Materiały na Wielki Post

Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      

24 października 2008

życie i śmierć ...

Życie jest wstępem do śmierci. Śmierć jest wstępem do Miłości
Delbrel

Śmierć jest wstępem do Miłości i do wieczności ...