Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

8 stycznia 2015

Boski obraz ....


Każdy z nas jest obrazem Boga, ale obrazem zamazanym przez grzech. Jedynie Chrystus jest doskonałym obrazem Ojca. Albo stanę się podobnym do Chrystusa i zrealizuję obraz Boga we mnie, albo nigdy nie osiągnę nieba.

"Chrystus Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie." (Kol 1:15-17)

Zostałem stworzony na obraz i podobieństwo Boga, jako istota:

rozumna,

wolna,

dobra,

zdolna do miłości,

zdolna do tworzenia,

zdolna do komunikowania się z innymi.


Moje grzechy zamazują we mnie ten obraz i czynią mnie coraz bardziej:

nierozumnym,

zniewolonym,

podatnym na zło,

egoistycznym,

zdolnym raczej do niszczenia niż tworzenia,

zamkniętym w sobie.

Tym samym przez grzech oddalam się od Boga, mojego pierwowzoru, źródła istnienia, życia i miłości.

Jedynie w Chrystusie mogę naprawdę i ostatecznie powrócić do Ojca i rozwinąć w sobie obraz i podobieństwo do Boga. Jezus Chrystus, Syn Boży jest bowiem doskonałym Obrazem Ojca, jest doskonałym Człowiekiem i ostatecznym objawieniem Boga.