Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

30 lipca 2009

myśli ...


Jeśli jest jakieś dobro, które możesz uczynić, zrób je od razu, nie czekaj, nie odwlekaj, nie odkładaj na później, bo może to właśnie przeważy kiedyś szalę twoich grzechów ...