Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

28 lipca 2009

czy grzech to prywatna sprawa?

Grzech może być najbardziej prywatny i ukryty, ale jego skutki są zawsze społeczne;

- po pierwsze każdy grzech umniejsza świętość Kościoła, pomniejsza Jego skuteczność w walce ze złem,

- każdy grzech jest raną zadaną Mistycznemu Ciału Chrystusa,

- każdy grzech jest wzmocnieniem przeciwnika czyli Szatana,

- każdy, nawet najbardziej prywatny grzech jest umniejszeniem dobra a pomnożeniem zła obecnego w świecie,

Nie ma więc grzechów prywatnych i ukrytych.

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. … 26. Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współweselą się wszystkie członki.” (1 Kor 12:12,26)