Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

19 czerwca 2004

być dobrym jak chleb ...

Jak przywrócić pokaleczonym i oszukanym ludziom nadzieję ?
Jak pokazać, że nie wszystko skończone ?
Jak ?być dobrym jak chleb? ? za św. Bratem Albertem ?

patrz: www.homilie.tk