Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

6 sierpnia 2010

interesujące statystyki

Spośród 3,4 miliona mieszkańców Berlina:

59% nie wyznaje żadnej religii,
21% stanowią ewangelicy,
9% – katolicy,
3% – wyznawcy innych wyznań chrześcijańskich.
Ponadto
6% mieszkańców Berlina to muzułmanie i
0,6% – wyznawcy innych religii.

za: wiara.pl