Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

25 maja 2010

obraz i podobieństwo ...


Zostałem stworzony na obraz i podobieństwo Boga, jako istota:
 rozumna,
 wolna,
 dobra,
 zdolna do miłości,
 zdolna do tworzenia,
 zdolna do komunikowania się z innymi.


Moje grzechy zamazują we mnie ten obraz i czynią mnie coraz bardziej:
 nierozumnym,
 zniewolonym,
 podatnym na zło,
 egoistycznym,
 zdolnym raczej do niszczenia niż tworzenia,
 zamkniętym w sobie.


Tym samym przez grzech oddalam się od Boga, mojego pierwowzoru, źródła istnienia, życia i miłości.


Jedynie w Chrystusie mogę naprawdę i ostatecznie powrócić do Ojca i rozwinąć w sobie obraz i podobieństwo do Boga. Jezus Chrystus, Syn Boży jest bowiem doskonałym Obrazem Ojca, jest doskonałym Człowiekiem i ostatecznym objawieniem Boga.