Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

7 stycznia 2014

Ewolucja czy jednak Bóg ?


Jak naprawdę głęboko "naukowa" jest hipoteza ewolucji??

Warto obejrzeć to: "Evolution vs. God"

Ewolucjoniści też tylko wierzą w ewolucję i przyciśnięci do muru plątają się jak uczniowie pierwszej klasy podstawówki ...